LLYWIO

Gŵyl Traws Gwlad

Gŵyl Traws Gwlad

Cafwyd ymdrech ardderchog gan ein disgyblion yn yr ŵyl Traws Gwlad.

Llongyfarchiadau mawr i Efan O, blwyddyn 13, am yr amser gorau o gwmpas y cwrs- 12.46 eiliad !!