LLYWIO

Noson Wobrwyo'r Adran Addysg Gorfforol

Noson Wobrwyo'r Adran Addysg Gorfforol

Cynhelir y noson wobrwyo yn flynyddol gan yr Adran Addysg Gorfforol er mwyn dathlu llwyddiannau rhagorol yr adran a’i disgyblion. Mae’r dathliadau yn rhoi cyfle i ni fel cymuned yr ysgol a’r gymuned ehangach gydnabod ymdrech ac ymrwymiad di- ddiwedd ein disgyblion ym myd y campau. 
 
Llongyfarchiadau mawr i enillwyr y gwobrau eleni: 
 
• Tîm Iau'r flwyddyn - Pêl-droed bl 7
• Tîm hŷn y flwyddyn – Hoci dan 18
• Personoliaeth iau'r flwyddyn- Emily Savastano a Tom Weekley
• Personoliaeth hŷn y flwyddyn – Angharad Broughton
• Peter Manning- Cyflawniad mwyaf yn rygbi- Teddy Williams 
• Jan Robinson- Cyflawniad mwyaf yn hoci- Georgina Savastano
• Dai Williams - Athletwr/aig y flwyddyn – Ellie Rose- Isaac
• Gaynor Jones- Cyflawniad mwyaf ym mhêl- rwyd- Macy Morgan
• Brenda Goodfellow- Cyfraniad eithriadol i Adran Addysg Gorfforol y merched- Manon Johnes
• Keri Evans- Cyfraniad eithriadol i Adran Addysg Gorfforol y bechgyn- Aled Evans
• Malcolm Thomas- Chwarae teg- Lauren Harris
 
Mae athrawon yr adran yn gweithio’n ddiflino yn arwain ac yn hyfforddi ein disgyblion tuag at lwyddiant. Rydym yn hynod o lwcus, fel ysgol, i gael adran mor ymroddgar a llwyddiannus â hon.